naše usluge

Projektiranje strojarskih instalacija u graditeljstvu

Izrađujemo projekte strojarskih instalacija za stambene, poslovne, proizvodne, industrijske građevine, škole, bazene, hotele, bolnice, garaže i sl., što uključuje GHV instalacije, instalacije bazenske tehnike, plinske i sprinkler instalacije.


Pružamo usluge investicijskog, stručnog i projektantskog nadzora nad izvođenjem strojarskih instalacija. Za ishođenje potrebnih dozvola (lokacijska, građevinska, uporabna..), možemo izraditi idejne, glavne, izvedbene projekte, kao i projekte izvedenog stanja, nostrifikacije stranih projekata itd., i to iz slijedećih područja: 

Područja usluga:

- instalacije grijanja (kotlovnice, dizalice topline, toplinske stanice, centralna i etažna grijanja) 

- instalacije hlađenja (komforno i tehničko hlađenje)
- klimatizacije (stambene, poslovne građevine, hoteli, bolnice,) 

- ventilacije (industrijski prostori, garaže, kuhinje, prostori sa aku baterijama) 

- plinske instalacije (kućni priključak, mjereni i nemjereni dio plinske instalacije, instalacije ukapljenog naftnog plina) 

- projektantski, investicijski i stručni nadzor 

- nostrifikacije
- bazenska tehnika
- strojarski stabilni sustavi za gašenje požara

Projektiranje instalacija vodovoda i kanalizacije

Izrađujemo projekte instalacija vodovoda i kanalizacije u niskogradnji i visokogradnji. Pružamo usluge investicijskog, stručnog i projektantskog nadzora nad izvođenjem instalacija vodovoda i kanalizacije. 

Za ishođenje potrebnih dozvola (lokacijska, građevinska, uporabna..), možemo izraditi idejne, glavne, izvedbene projekte, kao i projekte izvedenog stanja, nostrifikacije stranih projekata itd., i to iz slijedećih područja: 

Područje usluga

- vodoopskrbne instalacije
- vanjska i unutarnja hidrantska mreža
- instalacije fekalne i oborinske odvodnje

Projekti energetske obnove, energetsko certificiranje i energetski pregledi

Tvrtka D projekt d.o.o. ovlaštena je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za: 

- provođenje energetskih pregleda zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom 

- energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim i složenim tehničkim sustavom

Energetska obnova

Izrađujemo projekte energetske obnove građevina koji će optimalno i racionalno iskoristiti resurse, te smanjiti troškove energije.

Tehničko savjetovanje

Na osnovu višegodišnjeg iskustva naših djelatnika možemo optimizirati termoenergetski sustav za Vašu građevinu koji će biti racionalan i učinkovit. Vodimo računa o usklađenosti sa novim tehnologijama, očuvanju čovjekove okoline i optimalnoj potrošnji energije.

Naši ciljevi

zadovoljan naručitelj, suradnik i zaposlenik, stalni
rast, razvoj i usavršavanje, odgovorno društveno ponašanje

"Naši ciljevi su zadovoljan naručitelj, suradnik i zaposlenik, stalni rast, razvoj i usavršavanje, odgovorno društveno ponašanje."

Denis Peruzović

dipl. ing. str. Vlasnik i direktor